اخبار ایراناخبار ویژهبخش مرکزی کازرونبخش هاخشتکازرونکنارتخته و کمارجکوهمره نودان

همه چیز در مورد انواع معافیت کفالت

شرايط احراز انواع معافيت كفالت

احراز سه شرط ذيل براي كليه متقاضيان معافيت كفالت الزامي است:

1- فرد به سن مشموليت رسيده باشد(18سال تمام)

2- فرد فاقد غيبت باشد.

3- يگانه مراقب و نگهدارنده شخص مكفول(پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادر بزرگ) باشد درصورتي كه شخص داراي برادر بالاي 18سال ديگري نيز باشد، فاقدشرايط معافيت است مگر آنكه بنا به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي آن برادرقادر به سرپرستي و مراقب از شخص مكفول نباشد.(درمعافيت پدر بزرگ ومادربزرگ، مكفول فاقد نوه پسر بالاي 18سال سالم ديگري باشد)

شرايط احراز کلی انواع معافيت كفالت:

پدربالاتراز 70سال:

 • پدرمشمول بيش از 70سال تمام باشد.

پدر كمتر از 70سال  و نيازمند به مراقبت:

 • پدرمشمول كمتراز 70سال داشته و برابر نظريه شوراي پزشكي وظيفه عمومي نياز به مراقبت داشته باشد.

مادرفاقد همسر:

 • پدر مشمول درقيد حيات نباشد.
 • مادرمشمول طلاق قطعي گرفته باشد.
 • مادرمشمول ازدواج مجدد نداشته باشد.

خواهر فاقد پدر ،همسر و فرزند پسر سالم

 • مشمول تنها برادر تنی و سرپرست بالای 18 سال خواهر باشد .
 • خواهر مشمول باید فاقد پدر باشد .
 • خواهر مشمول فاقد همسر (فوت یا طلاق)باشد.
 • خواهر فاقد فرزند ذکور سالم باشد.

 

برادر بيش از 18سال فاقد همسر، فرزند ذكور سالم بالاي 18سال فاقد شغل  و فاقد پدر، كه بانظر شوراي پزشكي نيازمند مراقبت باشد:

 • برادرمشمول بايد فاقد پدر، همسر و فرزند باشد
 • برادر مشمول(مكفول) به علت بيماري يا نقص عضو نياز به مراقبت داشته باشد.

برادر کمتر از 18 سال تمام (صغیر)

 • برادر مشمول باید فاقد پدر باشد.
 • مشمول تنها برادر و سرپرست برادر صغیر کمتر از 18 سال باشد.

 

پدر بزرگ فاقد فرزند نيازمند مراقبت با تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي:

 • پدربزرگ مشمول فرزندی اعم از ذکور و اناث نداشته باشد.
 • پدر بزرگ مشمول برابر نظريه شوراي پزشكي وظفه عمومي قادر به اداره امور خود نباشد

 

مادر بزرگ فاقد همسر و فرزند(مادر بزرگ پدري ومادري)

 • مادربزرگ مشمول فاقد فرزند باشد اعم از فرزند ذکور و اناث.
 • همسر مادربزرگ فوت نموده باشد يا اينكه از همسرش طلاق گرفته باشد.

فرزند صغیر

 • همسر مشمول فوت کرده و از او دارای فرزند صغیر باشد.
 • یا همسر مشمول بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.

فوت حین خدمت پدر یا برادر

 • یکی از برادران سربازی که حین خدمت فوت کرده باشد.
 • یا یکی از فرزندان سربازی که در حین خدمت فوت کرده باشد.

فوت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح در حین خدمت نیز در شمول این نوع معافیت قرار می گیرد و منظور از فوت حین خدمت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح ، فوت در طول مدت خدمت (حین خدمت و خارج  خدمت )می باشد . به غیر از فوت در وضعیت غیبت ، فرار از خدمت ، و یا فوت بر اثر خود کشی و ارتکاب جرایم مانند نزاع و موارد مشابه که در شمول معافیت قرار ندارند .

برادر حین خدمت

 • هر دو برادر فاقد غیبت باشند.

منبع: سازمان وظیفه عمومی ناجا

لینک کوتاه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا