آموزشاجتماعیاخبار ویژهفرهنگیکازرونمقالات

بچه های طلاق بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی هستند

به گزارش چنارنیوز به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش قائمیه همایش آموزش خانواده دانش آموزان با حضور دکتر تورج دالکی رئیس دادگستری بخش چنارشاهیجان  در سالن اجتماعات شهید رحمن در قائمیه برگزار گردید .

دکتر دالکی در جمع اولیاء دانش آموزان  گفت: اگر فرزندان ما در بین مردم و اقوام رفتار ناشایسته ای انجام دادند اولین جایی که می روند ،  سراغ پدر و مادر  است و از پدر و مادر می بینند، و این رفتار را ناشی ازتربیت  پدر و مادر می دانند هر چند گاهی اوقات تاثیر محیط اجتماعی قوی تر از خانواده است .

وی افزود: فرزندان امروز کاملا متفاوت با فرزندان  دیروز هستند و بچه های امروز با بچه های ۱۵ سال قبل  تفاوت  دارند و بچه های امروز همه مسائل رامی دانند و علم و اطلاعات بچه های امروز با دیروز کاملا فرق می کند.

رئیس دادگستری بخش چنارشاهیجان با بیان اینکه دوران زندگی بچه ها به سه دوره تقسیم می شود اظهارداشت: تا ۷ سالگی که دوران فرمانروایی بچه ها است در خانه زیر نظر پدر و مادر تربیت می شوند ..از سن ۷ سالگی تا۱۴ سالگی دوران مشاهده و تقلید است  واز پدر و مادر الگوپذیری می کنند و مشاهدات عینی شخصیت آنها را شکل می دهد .۰ هر چیزی که در دوران کودکی برای ما عادت شده تا بزرکسالی با آنها همراه هستیم و جز شخصیت ما می شود. سن ۷ تا ۱۴ سالگی سن مشاهده و تقلید و یکی از حساسترین دوران زندگی ما انسانهاست  که بچه ها فقط تقلید می کنند  که اغلب دختران از مادر و پسران از پدر تقلید می کنند و شخصیت واقعی آنها شکل می گیرد.اولیاء محترم  هر تلاشی که برای تربیت فرزندان دارید در سن ۷ تا ۱۴ سالگی کنید .

دکتر دالکی با بیان اینکه  سن ۱۴ تا ۲۱ سالگی سن وزیری و آقایی است واستقلال طلبی است گفت: آنچه در سن ۷ تا ۱۴ سالگی یاد گرفته در سن ۱۷ تا ۲۱ سالگی اجرا می کنند و به آن  سن هویت شناسی هم می گویند اولیاء سعی کنند  پسران با پدران و دختران با مادران دوست شوند چرا که اگر عکس این اتفاق بیفتد احتمال دارد که در بزرگسالی و در زمان تشکیل خانواده  منجر به عدم تفاهم در زندگی و  طلاق و از هم پاشیدگی زندگی آنها می شود.

دکتر دالکی در خصوص انحرافات جنسی در خانواده ها اظهار داشت: به جهت اینکه  در منطقه گرمسیر قرار داریم فرزندان در سن پایین و زود به بلوغ جنسی می رسند و چون زود به سن بلوغ می رسند و سن علقی آنها  نسبت به سن جنسی آنها دیر تر به بلوغ می رسد نمی توانند درست تصمیم بگیرند  ودچار انحرافات اخلاقی می شوند.

وی با بیان توصیه هایی به اولیاء اظهارداشت: سن ۷تا ۱۴ سالگی سن انحراف است بچه ها زمینه انحراف رادارند . در حضور بچه ها استعمال دخانیات نشود ،لمس سیگار، پرخاشگری ،کشیدن سیگار و … از  علائم انحرافات  است و بچه ها مثل درختی هستند  که تازه کاشته شده و اگر خوب به آن رسیده شود و عیب آنها برطرف شود  وهرس شود میوه خوبی می دهد .

رئیس دادگستری بخش چنارشاهیجان گفت:  یکی از مواردی که امروزه گریبانگیر خانواده ها شده و پایه و اساس بعضی از خانواده ها را گریبانگیر کرده اعتیاد و طلاق است که  خود یکی از آفت خانواده ها است . طلاق مثل بمب ساعتی در جامعه است و عواقب بدی برای خانواده ها دارد، همچنین خانواده طلاق مثل بمبی است که با باروت منفجر شده است . دوران بدبختی خانواده ها دورانی است که دارند از هم جدا می شوند . زن گرفتار برچسب بیوه زنی می شود و بچه ها فرزندان  طلاق .بنابراین با طلاق بچه ها بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی هستند و بچه ها ممکن است در زندگی شان گرفتار و آینده موفقی نخواهند داشت.

وی گفت: از تنبیه بدنی فرزندان خود جدا خودداری کنید چرا که تنبیه بدنی باعث می شود تا ترس بچه ها ریخته شود و همه چیز را از دست دهند و نتیجه عکس می دهد، پدران  و مادران باید آستانه تحمل خود را بالا ببرند . توهین تحقیر و تهدید بچه ها نتیجه بدی دارد با بچه ها دوست باشیم و برای بچه های خود وقت بگذاریم . بچه هایی که امروز ه از تبلت و فضای مجازی و سایبری استفاده می کنند فضای انحراف در او ایجاد شده که لازم است  برای کار ها و برنامه های فرزندان خود قانون تعیین کنید .

یک نظر

 1. بچه های طلاق

  ھر روزه بر آمار بچه ھای طلاق افزوده می شود شاید به جرأت بتوان گفت که ما امروزه در عصر

  طلاق بسر می بریم. از زمانی که زنھا از زن بودن خود و مردھا از مرد بودن خود شاکی شدند و سر به

  شورش برداشتند طلاق آغاز شد .

  بدون شک اگر ما بخواھیم طلاق را تنھا منوط به امضائی که در محضر صورت می گیرد بدانیم ھیچ

  فھمی از طلاق نداشته ایم. کافی است کمی به اطراف خود بنگریم آیا زن وشوھر جوانی را مییابید

  که در طلاق نباشد ؟ تمام آنچه که امروزه در خانه ھا حکم فرماست طلاق است مردان فراری از خانه

  و زنان فراری از خانه و کودکان فراری از خانه ھمه گویای این است که سالھاست که ارتباطی بین

  اعضای خانواده وجود ندارد و کانون گرم خانواده، سالھاست که به سردی گرائیده و تنھا تفاوت اینکه

  طلاق در پشت دربھای بسته پنھان باشد و یا در بیرون آشکار شود تفاوت در شرایط است .

  پس باید در اینجا از دو نوع بچه ھای طلاق سخن گوئیم:

  دسته اول بچه ھای که در طلاق پنھان والدین خود زیست می کنند .

  دسته دوم بچه ھای که در طلاق آشکار والدین خود زیست می کنند .

  گروه اول زن و شوھرھایی ھستند که از ترس بی آبرویی ، شھامت طلاق آشکار را ندارند که البته

  این بی شھامتی را تبدیل به ایثاری نسبت به فرزندان خود می کنند و اینکه ما برای فرزندانمان این

  زندگی پر از شکنجه و تنفر را تحمل می کنیم. و گروه دوم کسانی ھستند که یاشرایط طلاق را دارند

  و یا شھامت آن را .

  بھرحال در جوامعی مانند ایران که ھنوز سنّت ھا کاملاً بی ارزش نشده و ھنوز آبرو برای مردم دارای

  ارزش است طلاق کاری سخت می باشد و زن و مردھا ترجیح می دھند عمری را درکنار ھم با

  شکنجه زیست کنند اما طلاق ندھند . اینکه چرا زناشوئیھا در این دوران از ھمان ابتدا مبّدل به طلاق

  می شود بحثی است که دربار? آن بسیار سخن گفته ایم اما بطورخلاصه باید بگوئیم که اساس و پایه

  دوران مدرنیزم طلاق بین زن و مرد است به ھمین دلیل ھر چه جامعه ایی مدرن تر می شود آمار

  طلاق افزایش می یابد. این امر از اراده فردی ھر زن و مردی خارج است .

  اما ما در اینجا قصد پرداختن به کودکان رشد یافته در این دوران را داریم. و بحث خود را با این سوال

  آغاز می کنیم که آیا بھتر است کودکان در کنار مادر و پدری زندگی کنند که از زناشوئی تنھا تئاتر آن را

  ایفا میکنند و در خلوت خود جز انزجار نسبت بھم چیزی ندارند و یا بھتر است کودکان در کنار مادر یا پدر

  خود به تنھایی زندگی کنند ؟

  کودکانی که در خانه ایی رشد می یابند که والدین آنان تنھا بواسطه ترس از بی آبرویی تن به یک

  زناشوئی تئاتری برای دیگران می دھند ، در فضایی از دروغ و کینه رشد کرده اند .

  عموماً چنین والدینی کودکان خود را مبّدل به حربه ایی بر علیه یکدیگر می سازند و ھر کدام در

  تلاشند تا نفرت خود را به دیگری به فرزندان خود نیز وارد کنند تا بدینگونه عشق و ایثار و محبت خود

  را اثبات کنند که البته چنین وضعیتی در طلاقھای آشکار نیز وجود دارد اما تفاوت این وضع در این است

  که ھنگا می که کودک در کنار والدینی زیست می کند که تنھا بواسطه ترس از آبرو این زناشوئی را

  تحمل می کنند در زیر بار منتّی است که ھر لحظه از طریق والدینش بر او وارد میشود. زیرا ھر کدام از

  والدین او (پدر و مادر ) بارھا و بارھا در رفتار و گفتار به او می گویند که فقط به خاطر اوست که این

  زناشوئی را تحمل کرده اند که این یک دروغ بزرگ است . زیرا کودک سالھا طو ل میکشد که دریابد

  تنھا چیزی که برای والدینش اھمیت نداشته سرنوشت او بوده و اگر آنان این زناشوئی را ادامه دادند

  برای او نبوده بلکه برای آبروی خودشان بوده است و دیگر اینکه او متوجه دو رفتار و کردار کاملاً

  متفاوت در والدین خود می شود رفتار و کردار والدینش در خلوت خانه و رفتار و کردار والدینش در

  مقابل چشم دیگران. پدر و مادری که در خلوت خانه با گفتاریھای تحقیر آمیز و متلکھای فراوان و

  رفتارھای سرشار از کینه با یکدیگر رفتار می کنند و کودک را بعنوان تخلیه گاه نفسانیت خود بکار می

  گیرند به ناگاه در مقابل چشمان دیگران مبدل به پدر و مادری مھربان و زن و وشوھری عاشق می

  شوند و این دروغ بزرگ دیگری است که کودک ھر لحظه شاھد آن است. و کودک ھیچ مجال این را

  نمی یابد تا حقیقت را دریابد زیرا فضائی که او در آن رشد می کند آکنده از دروغ است .

  اما زن ومردی که شھامت این را می یابند که به این دروغ زناشوئی پایان دھند اولین درس راستی و

  شھامت را به فرزند خود داده اند و دیگر اینکه کودک در کنار ھر کدام از والدینش ھم که زیست کند

  (پدر و مادر ) مجبور نیست شاھد کینه و جدالھای بی پایان والدین خود باشد کینه و جدالی که عموماً

  در نھایت خود کودک را مخاطب قرار میدھد زیرا زن و مردی که به دروغ این ادعا را میکنند که تنھا

  بخاطر فرزندانشان این زناشوئی را تحمل کرده اند بتدریج خود نیز این دروغشان را باور می کنند و به

  ھمین دلیل ھر گاه که بینشان جدالی خونین سر می گیرد ھر دو فرزند را مقصر این زندگی سراسر

  شکنجه می یابند و پر واضح است که نھایتاً این کودک است که ھدف تمامی کینه زن ومرد نسبت به

  ھم قرار می گیرد .

  و اگر ما اکنون مواجه با کودکانی ھستیم که از ھمان بدو تولد کاملاً عصبی و بی قرار و افسرده

  ھستند و فاقد نشاط کودکانه به این سبب است که این کودکان در چنین محیطی رشد می کنند .

  بدون شک طلاق در ھر زناشوئی گویای شکست زن و مرد در پیمانی است که با یکدیگر در ازدواج

  بسته اند مبنی بر اینکه تا پایان عمر به یکدیگر وفادار باشند و آنچه که باعث می شود زن ومرد،

  زناشوئی دروغین را بر طلاق آشکار ارجح دھند تکبر آنان می باشد و اینکه ھیچکدام شھامت پذیرش

  این شکست را ندارند. اگر حضرت علی صدق را سفینه نجات می یابد ،این صداقت در زندگی ھر

  بشری پذیرش شکست ھای خود می باشد و بدون شک از میان تمامی شکست ھای زندگی ،

  شکست در زناشوئی تلخ ترین شکست می باشد و به ھمین دلیل پذیرش این شکست برای ھر زن

  و مردی بسیار تلخ است .

  در واقع باید گفت آنچه که باعث شده طلاق در یک جامعه تبدیل به یک واقعه ایی زشت شود نشأت

  گرفته از تکبر بشر است . زیرا ھر زن ومردی که تن به طلاق آشکار می دھد با صدای بلند شکست

  بزرگ خود را در زندگی اعلان می کند . ھمین اعلان است که به نظر می رسد آبروی فرد را در جامعه

  از میان می برد زیرا دیگر پس از طلاق ھمه او را به چشم یک انسان شکست خورده مینگرند و دیگر

  پس از طلاق او نمیتواند به دیگران ثابت کند که انسانی شکست ناپذیر بوده است و به ھمین دلیل

  چنین فردی ترجیح می دھد تا پایان عمر تن به چنین ھمزیستی شکنجه باری بدھد اما شکست خود

  را در زندگی خود نپذیرد وحال او برای اینکه زشتی چنین خود پرستی و تکبری را از چشم خود و دیگرن

  پنھان کند ناچار است تا کودکان خود را وسیله زیبا سازی این زشتی کند و آن اینکه من تنھا برای

  کودکانم و عشق به آنان است که این زندگی را تحمل می کنم و این دروغی است که کودک فطرتاً

  آن را دریافت می کند و به ھمین دلیل کودکانی که در چنین خانوده ھایی رشد میکنند با تمام وجود از

  والدین خود بیزارند و ھمیشه مترصد فرصتی ھستند تا از این خانه آکنده از دروغ و نفرت بگریزند. اگر

  امروزه آمار بچه ھای فراری از خانه رو به افزایش است خود گویای افزایش پیشرونده چنین زناشوئی

  ھا ی دروغینی است و از سوی دیگر گویای افزایش پیشرونده تکبر بشر است . بشری که ھیچگاه

  حاضر نیست ضعف ھا و شکستھای خود را باور کند و ھمیشه می خواھد به خود و دیگران اثبات کند

  که انسانی است مقتدر و شکست ناپذیر. و این عدم پذیرش شکست ھمان کفر بشر است که او را

  وادار به دروغ و ریا می سازد و نھایتاً آبروی جعلی او را بر باد می دھد .

  اگر دروغ ام الفساد و منشأ کفر و تباھی بشر است چنین کودکانی سرنوشتی سالم و صادق و

  مؤمنانه و عاقلانه نخواھند داشت تا زمانی که با چنین پدر ومادری ریاکار زندگی می کنند. بنابراین

  فرزندان طلاق آشکار از سرنوشت سالم تری نیز برخوردارند و این واقعیت را تجربه بوضوح نشان می

  دھد که بخش عظیمی از بزھکاری کودکان و نوجوانان حاصل زناشوئی ھای نمایشی است. و

  ھمچنین بخش عظیمی از فحشاء و مفاسد اخلاقی نیز حاصل این نوع زناشوئی ھای دروغین می

  باشد که زنا را بر طلاق آشکار ترجیح داده اند. و اما ملعون بودن طلاق در چشم عامه مردم در حقیقت

  ھمان ملعون بودن صداقت و شھامت است .

  و نیز اینکه طرد و لعن مردمان نسبت به طلاقھای آشکار حاصل کفر و بخل آنھاست که چرا خود

  شھامت و صداقت پایان بخشیدن به یک زندگی جھنمی را ندارند. و بدین طریق زن و مرد ھای طلاق

  گرفته را متھم به بی عاطفگی می سازند. در حالیکه در دل خود میدانند که دروغ می گویند .

  از کتاب ” دایره المعارف عرفانی ” استاد علی اکبر خانجانی جلد اول ص ۷۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا