بخش هاکازرونکنارتخته و کمارجمحیط زیست

آئین تکریم ومعارفه شهرداری شهرکنارتخته انجام شد

شهردارجدیدشهرکنارتخته باحضورمسئول امورشهرداری های فرمانداری های   استان فارس ومسئولین نظامی واداری شهرستان کازرون ودوبخش خشت وکنارتخته امروزسه شنبه 9/8/96معرفی شد.

آئین تکریم ومعارفه شهرداران قدیم وجدیدشهرکنارتخته باصحبتهای نیک مرام مسئول امورشهرداریهای فرمانداری شهرستان کازرون انجام پذیرفت.

نیک مرام سه توصیه رااساس کارشهردارجدیددانست،اول بودجه شهرداری درخورشهرنیست وبایدباتدبیراقدام به افزایش بودجه شهرداری نمود، دوم تعریف پلن برنامه ریزی کوتاه مدت میان مدت وبلندمدت جهت انجام امورات شهری، سوم اقدام به جذب سرمایه گذاران

نیک مرام گفت مدیریت نبایدروزمرگی وپشت میزنشینی فقط باشدونبایدبه بودجه شهرداری اکتفاکندبلکه باایجادبسترمناسب سرمایه گذاری وتوجه به صنعت گردشگری درآمدزایی کند.

نوذری شهردارقدیم کنارتخته عمده عملکردمدیریتی خودرااختصاص وبهره برداری از35هزارمترپارک،مبلغ400میلیون آسفالت ازبودجه1میلیاردی شهرداری وتکمیل وراه اندازی ساختمان آتش نشانی وقسمت اداری شهرداری دانست که به بهره برداری رسیدودرادامه توجه به عمران شهری ومبلمان شهری ازفعالیتهای مدیریتی خوددانست.

خشایارشیبانی شهردارجدیدشهرکنارتخته،اولویت خودراایجادبسترزیبا،ایمن ودرخورمردم شریف کنارتخته بامدیریت جهادی وهمکاری تمامی ارگانهاوبخصوص مردم عزیزشهربیان کرد.

درپایان باقرائت حکم مسئولیت آقای شیبانی وتحویل آن ازدست آقای نیک مرام رسماکارخودراآغازنمود.

خبرنگارخبرگزاری پانافارس بخش خشت وکنارتخته

محمدرضاادریسی

لینک کوتاه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا